energoefeqturobis centris yovelkvireuli energetikuli macne

#09

2018

_

 

  1. ატლანტიკურ საბჭოში იმსჯელეს “ჩრდილოეთის ნაკადი 2“ გაზსადენის ჭეშმარიტ მიზანზე

  2. ალბერტას პროვინციის მთავრობა გამოყოფს თანხებს ნავთობქიმიური მრეწველობის გააქტიურებისათვის

  3. ENEL იწყებს ამერიკის კონტინენტზე მზის უდიდესი ფოტოვოლტაიკური სადგურის მშენებლობას

  4. გზა 10 ტერავატი მზის ენერგიის მიღებისაკენ 2030 წლისთვის

  5. ჰიბრიდული ოფისის შენობა ელექტროენერგიის ქსელთან კავშირს წყვეტს  

  6. ევროკომისიამ დააფინანსა დანიური თბოსადგურის გადაყვანა ნახშირიდან ბიომასაზე

  7. როგორია ამინდის პროგნოზი 2100 წლისათვის? 

  8. როგორ დავაფიქსიროთ კლიმატის ცვლილება?

  9. პუბლიკაციები

  10. ღონისძიებები

 

 
 
 
 

ატლანტიკურ საბჭოში იმსჯელეს “ჩრდილოეთის ნაკადი 2“ გაზსადენის ჭეშმარიტ მიზანზე

12 მარტს ატლანტიკურ საბჭოს სხდომაზე გამართული დებატები შემოთავაზებული ბუნებრივი აირის მილსადენის “ჩრდილოეთის ნაკადი 2“-ს შესახებ სწრაფად გადაიზარდა კამათში, რადგან ზოგიერთი მონაწილე ამტკიცებდა, რომ იგი ემსახურება რუსეთის ფართო პოლიტიკურ მიზანს, მაშინ როდესაც სხვები ამბობდნენ, რომ გაზსადენი უბრალოდ გაზრდის შესაძლო მიწოდებას ევროპელი მომხმარებლისთვის. სპიკერები ზოგადად შეთანხმდნენ, რომ აშშ უნდა დაეხმაროს ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებაში, თუმცა ამასთან უნდა დაიცვას დისტანცია.

მათ აგრეთვე გამოთქვეს აზრი, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა იქნას გათვალისწინებული უკრაინის, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის როლი, რამდენადაც მისი ურთიერთობა რუსული გაზის გიგანტ „გაზპრომთან“ ისევ დაძაბულია. “ჩრდილოეთის ნაკადი 2“ მისცემს გაზპრომს უკრაინის იგნორირების ტექნიკურ საშუალებას.

წყარო:  www.ogj.com

 

 

ალბერტას პროვინციის მთავრობა გამოყოფს თანხებს ნავთობქიმიური მრეწველობის გააქტიურებისათვის

კანადის ალბერტას პროვინციის მთავრობა გამოყოფს 1 მილიარდ დოლარს პროგრამებისთვის, რომლებიც მიმართულია ნავთობქიმიაში ინვესტიციების მოსაზიდად და ნავთობქიმიის ნედლეულისთვის ინფრასტრუქტურის გასაფართოვებლად.

ენერგეტიკის მინისტრის მარგარეტ მაკკაიდ-ბოიდის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი ითვალისწინებს:

• $ 500 მლნ დოლარს სალიცენზიო კრედიტების სახით ნავთობპროდუქტების დივერსიფიკაციის 4-წლიანი პროგრამის მეორე რაუნდისათვის, დაწყებული 2020-21 წლებიდან.

• $ 500 მლნ დოლარს კრედიტებისა და გრანტებისათვის გარანტიების სახით, ნავთობქიმიის ნედლეულისთვის ინფრასტრუქტურის შექმნის პროგრამისთვის 3 წლით დაწყებული 2021-22 წლებიდან.

წყარო:  www.ogj.com

 

 

სარჩევში დაბრუნება

 
 
 

 
ENEL იწყებს ამერიკის კონტინენტზე მზის უდიდესი ფოტოვოლტაიკური სადგურის მშენებლობას

კომპანია Enel S.p.A.-ს მექსიკურმა ფილიალმა Enel Green Power México-მ დაიწყო 754 მგვტ სიმძლავრის ვილანუევას მზის ელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოები ვიესკაში კოაჰუილას შტატში. ეს იქნება ამერიკის კონტინენტზე ყველაზე დიდი ფოტოვოლტაიკური სადგური, ხოლო კომპანია Enel-ისთვის - მსოფლიოში ყველაზე დიდი.
Enel მოახდენს დაახლოებით 650 მლნ აშშ დოლარის ინვესტირებას ვილანუევას სადგურის მშენებლობაში, რაც მისი სტრატეგიული საინვესტიციო გეგმის ნაწილია. პროექტი დაფინანსდება კომპანიის საკუთარი რესურსებიდან.
ვილანუევას სადგური შედგება 427 მგვტ-იანი ვილანუევა-1 და 327 მგვტ-იანი ვილანუევა-3 პარკებისგან, რომლებიც ერთდროულად შენდება. ჯამური 754 მგვტ სიმძლავრე გეგმის მიხედვით ექსპლუატაციაში შევა 2018 წლის მეორე ნახევარში და გამოიმუშავებს წლიურად 1,700 გვტ.სთ ელექტროენერგიას, რაც ექვივალენტურია 1.3 მილიონი მექსიკური ოჯახის მოხმარებისა, და ატმოსფეროში 780,000 ტონა ნახშირორჟანგის გამოფრქვევის თავიდან აცილებისა.
 

წყარო: solarthermalmagazine.com

გზა 10 ტერავატი მზის ენერგიის მიღებისაკენ 2030 წლისთვის

მზის ენერგიის წლიური პოტენციალი ბევრად აღემატება მსოფლიოს ენერგიის მოხმარებას, თუმცა მიზანი - მზის გამოყენება ელექტროენერგიაზე გლობალური მოთხოვნის მნიშვნელოვანი წილის დასაკმაყოფილებლად რეალიზებისგან ძალიან შორსაა.

აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის განახლებადი ენერგიის ეროვნული ლაბორატორიის (NREL) მეცნიერებმა, მათმა კოლეგებმა იაპონიის და გერმანიის ანალოგიური ინსტიტუტებიდან, ასევე მკვლევარებმა უნივერსიტეტებიდან და მრეწველობიდან, შეაფასეს ფოტოვოლტაიკების განვითარების ბოლოდროინდელი ტრაექტორია და ჩამოაყალიბეს მსოფლიოს პოტენციური გზა მზის ენერგიიდან მსოფლიო ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი წილის მიღებისთვის. ეს მოსაზრებები გამოქვეყნდა სამეცნიერო სტატიაში „ფოტოვოლტაიკები ტერავატების მასშტაბში: ტრაექტორიები და გამოწვევები“.

ორმოცდაჩვიდმეტი ექსპერტი შეიკრიბა გერმანიაში 2016 წლის მარტში, რათა ჩამოეყალიბებინათ მზის ენერგიის კვლევითი ინსტიტუტების გლობალური ალიანსი (GA-SERI), რომლის ფარგლებშიც მათ განიხილეს, თუ რა პოლიტიკური ინიციატივები და ტექნოლოგიური მიღწევებია საჭირო მზის ენერგიის გამოყენების მნიშვნელოვანი გაფართოებისათვის მომდევნო ორ ათწლეულის განმავლობაში.

ფოტოვოლტაიკების (PV) საშუალებით 2015 წელს გამომუშავებულია მსოფლიოში წარმოებული ელექტროენერგიის დაახლოებით 1%/, თუმცა ამავე დროს წარმოდგენილია ახალი ინსტალაციების დაახლოებით 20%. მზის ენერგიის საერთაშორისო ალიანსმა დასახა ამოცანა - 2030 წლისათვის აწარმოოს მინიმუმ 3 ტერავატი - ანუ 3000 გიგავატი - დამატებითი მზის ენერგია. შედარებისთვის, ამჟამად დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 71 გვტ-ს. თუმცა ყველაზე ოპტიმისტური პროგნოზებიც კი ვერ ასახავდა ფოტოვოლტაიკების ფაქტიურ გავრცელებას ბოლო ათწლეულში, ხოლო GA-SERI-ს დოკუმენტში განხილულია რეალისტური ტრაექტორია 5-10 ტერავატი სიმძლავრის ფოტოვოლტაიკების დაყენებისთვის 2030 წლისათვის.

წყარო: solarthermalmagazine.com

სარჩევში დაბრუნება

 

ჰიბრიდული ოფისის შენობა ელექტროენერგიის ქსელთან კავშირს წყვეტს

სამხრეთ ავსტრალიაში არსებული ოთხსართულიანი შენობა, რომელიც თერმული და მზის და ქარის ფოტოვოლტაიკური ენერგიით მარაგდება, კავშირს წყვეტს ელექტროენერგიის ქსელთან. შენობის მფლობელების განცხადებით ეს პირველი მსგავსი შემთხვევაა მსოფლიოსთვის.

სამხრეთ ავსტრალიის ჩრდილოეთ გარეუბან Adelaide-ში 8 მლნ.-იანი Fluid Solar-ის სათაო ოფისის ენერგეტიკული სადგურს გააჩნია 2 მგვტ ენერგოტევადობა, რომელიც 90% თერმული ენერგიის საცავია, დანარჩენი 10% კი ჩვეულებრივი ბატარეის.

შენობა გამოყენებული იქნება როგორც მცირე კომპანიის სათაო ოფისი, ასევე როგორც ჩრდილოეთ გარეუბნების ინოვაციური სტარტაპების თანამშრომლობის სივრცე.
ადგილზე წარმოქმნილი ზედმეტი ელექტროენერგია გამოყენებული იქნება როგორც ტესლას ავტომანქანების დასატენი ქსელის ნაწილი, 11 ელექტრო მისადგომის უზრუნველყოფით, რომლებიც სრულად დაიტენება შენობის სახურავზე არსებული 378 მზის და ქარის ფოტოვოლტაიკური პანელით.

სამხრეთ ავსტრალია მოწინავეა მზისა და ქარის ენერგიის განახლებადი წყაროების განვითარების მხრივ, სახელმწიფოს მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის 40% ბუნებრივი რესურსებითაა მიღებული. ამის მიუხედავად, ბოლო დროს, ორი ნახშირზე მომუშავე ენერგოსადგურის დახურვამ გაზარდა სამხრეთ ავსტრალიის დამოკიდებულება აღმოსავლეთ ავსტრალიის ენერგიის წყაროებზე, განსაკუთრებით კი მაღალი მოთხოვნადობის პერიოდებში.

http://www.renewableenergyworld.com/articles/2017/08/hybrid-office-building-cuts-cord-to-electricity-grid.html

წყარო: www.renewableenergyworld.com

 

ევროკომისიამ დააფინანსა დანიური თბოსადგურის გადაყვანა ნახშირიდან ბიომასაზე

ევროკომისიამ განაცხადა, რომ იგი ამტკიცებს სახელმწიფო დახმარებას დანიის ქალაქ კალუნდბორგში ნახშირზე მომუშავე სადგურის ბიომასის საწვავზე გადასაყვანად.

DONG Energy-ის თბოელექტროსადგური მიიღებს 422 მლნ დანიურ კრონას ($63.7 მლნ), რათა ნახშირიდან გადავიდეს მაღალეფექტურ, ბიომასაზე მომუშავე ბლოკზე.
ევროკავშირის თანახმად, ახალი კოგენერაციული ბლოკი მიაწვდის განახლებად ელექტროენერგიას ქსელს, განახლებად ცენტრალურ გათბობას ქალაქ კალუნბორგს, ხოლო განახლებად სამრეწველო ორთქლს - მრეწველობას.

ევროკავშირი აცხადებს, რომ კვლევის თანახმად, ეს ღონისძიება დაეხმარება ევროკავშირის გარემოსდაცვით და ენერგეტიკულ მიზნებს.

წყარო: www.renewableenergyworld.com

 

 

 

სარჩევში დაბრუნება

 

 

 

   

როგორია ამინდის პროგნოზი 2100 წლისათვის?

მათ, ვინც ამას ყურადღებას აქცევს, გლობალური დათბობის შედეგად ტემპერატურის აწევა ცოტათი შემაშფოთებელია, განსაკუთრებით, ვინც ოკეანის სანაპიროებზე ცხოვრობს. თქვენ უნდა დაინტერესდეთ, სად მოხდება ეს და რა სახე ექნება მსოფლიოს უახლოეს მომავალში, 2100 წელს? პრინსტონის უნივერსიტეტის გუნდს აქვს ამაზე პასუხები.

თბური ტალღები წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო და ყველაზე გავრცელებულ ეკოლოგიურ ექსტრემუმს. რამდენადაც დედამიწის გათბობა გრძელდება სათბური გაზების დაგროვების გამო, მოსალოდნელია, რომ თბური ტალღები გახდება უფრო სერიოზული, განსაკუთრებით ქალაქებისთვის, სადაც ბეტონი და ხეების ნაკლებობა ქმნიან ეგრეთ წოდებულ „ქალაქის თბური კუნძულის“ ეფექტს.

კლიმატის გლობალური მოდელის გამოყენებით, გუნდმა, რომელსაც ხელმძღვანელობენ პრინსტონის უნივერსიტეტის მკვლევარები, გაზომა, რამდენად ძლიერად ურთიერთქმედებენ თბური ტალღები ქალაქის თბურ კუნძულებთან ამჟამად და როგორი იქნება ეს პროცესი მომავალში ამერიკის სამი კლიმატური ზონის 50 ქალაქში.
რა უნდა მოვიმოქმედოთ, რათა შევანელოთ ან სულაც შევაჩეროთ გლობალური დათბობის ზეგავლენა? განახლებადი ენერგია - ეს ერთადერთი პასუხია, და რაც უფრო სწრაფად შევიცვლით მიმართულებას, მით უკეთესი.

წყარო: solarthermalmagazine.com

  

 

როგორ დავაფიქსიროთ კლიმატის ცვლილება?

დედამიწის კლიმატი იცვლება მთელი მისი ისტორიის მანძილზე. მხოლოდ ბოლო 650 ათასი წლის განმავლობაში იყო გამყინვარების შემოტევის და უკანდახევის 7 ციკლი, გამყინვარების უკანასკნელი პერიოდის მკვეთრი დასასრულით 7000 წლის წინ, რითაც დაიწყო თანამედროვე კლიმატური ერა და კაცობრიობის ცივილიზაცია. ამ ცვლილებების უმეტესობა აიხსნება დედამიწის ორბიტაზე უმნიშვნელო ვარიაციებით, რაც ცვლის დედამიწაზე მიღებული მზის ენერგიის რაოდენობას.

დათბობის მიმდინარე ტენდენციას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რამდენადაც მისი დიდი ნაწილი უდიდესი ალბათობით (95%-ზე მეტით) არის ადამიანის საქმიანობის შედეგი მე-20 საუკუნის შუიდან და გრძელდება უპრეცენდენტო ტემპით.

დედამიწის თანამგზავრებმა და სხვა ტექნოლოგიურმა მიღწევებმა მეცნიერებს საშუალება მისცეს დაენახათ საერთო სურათი, სხვადასხვა ტიპის დიდი რაოდენობით ინფორმაციის შეგროვებით ჩვენი პლანეტის და მისი კლიმატის შესახებ გლობალურ მასშტაბში. მონაცემთა ეს მასივი, შეგროვებული მრავალი წლის განმავლობაში, ასახავს კლიმატის ცვალებადობის სიგნალებს.

მე-19 საუკუნის შუა წლებში მოხდა ნახშირორჟანგის და სხვა გაზების თბოამრეკლი ბუნების დემონსტრირება. მათი თვისება, გავლენა მოეხდინათ ინფრაწითელი სხივების ენერგიის გადაცემაზე ატმოსფეროს გავლით, არის იმ მრავალი ინსტრუმენტის მეცნიერული საფუძველი, რასაც ნასა იყენებს. ეჭვგარეშეა, რომ სათბური გაზების მომატებული დონე უნდა იწვევდეს დედამიწის გათბობას.

გრენლანდიიდან, ანტარქტიდიდან და ტროპიკული მთის მყინვარებიდან აღებული ყინულის ნიმუშები აჩვენებს, რომ დედამიწის კლიმატი რეაგირებს სათბური გაზების დონის ცვლილებაზე. უძველესი მტკიცებულებები შეიძლება ინახოს აგრეთვე მერქნის რგოლებში, ოკეანის ფსკერის ნალექებში, მარჯნის რიფებში და დანალექი ქანების ფენებში. ეს უძველესი პალეოკლიმატური მტკიცებულებები აჩვენებს, რომ ახლანდელი დათბობა მიმდინარეობს დაახლოებით ათჯერ უფრო სწრაფად, ვიდრე გამყინვარების პერიოდის დათბობის საშუალო სიჩქარეა.


წყარო: climate.nasa.gov

 

სარჩევში დაბრუნება

 

 

 

 

EUBCE 2017 - ევროპის ბიომასის კონფერენციის და გამოფენის დოკუმენტები

 

საერთაშორისო ენერგეტიკულმა ქარტიამ გამოაქვეყნა 2017 წლის წლიური ანგარიში 
 

 

სარჩევში დაბრუნება

 

 

 

ეკოლოგიური გრანტების პროგრამა 2018 (ეკო-გრანტების პროგრამა)

საგრანტო კონკურსი

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი CTC აცხადებს საგრანტო კონკურსს ეკო-გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანია გარემოსდაცვის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება და პრაქტიკული ღონისძიებების განხორციელება.

საგრანტო პროგრამაში ვიწვევთ იმ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომლებიც გარემოსდაცვითი მიმართულებით მუშაობენ.

ეკო-გრანტების პროგრამა ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-ის და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობისა და სამხრეთ კავკასიის გაზის მილსადენის პროექტების ფარგლებში და ხორციელდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით.

პროგრამის ღია კარის დღე გაიმართება CTC-ის ოფისში 23 მარტს, 2018 11:00 საათზე.

აპლიკაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის მენეჯერს ნიკა მალაზონიას (E-mail: nmalazonia@ctc.org.ge  2018 წლის 30 მარტამდე.
საკონტაქტო ინფორმაცია:

CTC, ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5. 0186, თბილისი, ტელეფონი: +995 32 220 67 7

 

ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგია - სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის მე-14 კონფერენცია და გამოფენა

27 -29 მარტი, 2018

სოფია, ბულგარეთი

 

ენერგო ქალაქების ყოველწლიური კონფერენცია

18-20 აპრილი, 2018

რენი, საფრანგეთი

 

 

EUBCE 2108 - ბიომასის 26-ე ევროპული კონფერენცია და გამოფენა

14 – 18 მაისი, 2018

კოპენჰაგენი, დანია

 

მე-12 საერთაშორისო ენერგეტიკული კონფერენცია, ორგანიზებული ენერგეტიკული ქარტიის სამდივნოს მიერ

19-20 ივნისი, 2018

თეირანი, ირანი


ბიოენერგიის მე-11 მსოფლიო კონგრესი და გამოფენა
2-4 ივლისი, 2018
ფრანკფურტი, გერმანია
 

ენერგოეფექტური ეკონომიკის ამერიკული საბჭო (ACEEE) მართავს კონფერენციას "ენერგოეფექტურობა შენობებში"
12-17 აგვისტო, 2018
პასიფიკ გროუვ, კალიფორნია, აშშ

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება"

10-12 ოქტომბერი, 2018

ათენი, საბერძნეთი
 

სარჩევში დაბრუნება