< Newsletter Week-13    

ენერგოეფექტურობის ცენტრის ყოველკვირეული ენერგეტიკული მაცნე

#13

2019

 

 

  1. BP 100 მილიონ დოლარს გამოყოფს ემისიების შემცირებისთვის

  2. ლიბიის უმსხვილესმა ნავთობსაბადომ განაახლა მუშაობა, რითაც დამატებითი პრობლემები შეუქმნა ოპეკ-ს

  3. ტესლა ამონტაჟებს 7 მეგავატ-სთ სიმძლავრის ბატარეას იაპონიის რკინიგზისათვის

  4. მშენებლობა მზის სხივებთან ერთად

  5. EIA: აშშ-ს განახლებადები გაორმაგდა 10 წელიწადში, გაზი ჯერ კიდევ მყარად არის  

  6. მომავლის ენერგომომარაგება ... მეზობლის განახლებადი ენერგიის წყალობით

  7. ოფიციალური მონაცემებით, სათბურის გაზების ემისიები დიდ ბრიტანეთში შემცირდა 3%-ით 

  8. ჰაერის დაბინძურება კავშირშია ახალგაზრდებში ფსიქოტიურ გამოვლინებებთან

  9. პუბლიკაციები

  10. ღონისძიებები

 

 
 
 
 

BP 100 მილიონ დოლარს გამოყოფს ემისიების შემცირებისთვის

BP-მ გამოაცხადა, რომ მან დააარსა 100 მილიონი აშშ დოლარის ფონდი პროექტებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ სათბურის გაზების (GHG) ემისიების შემცირებას მის ნავთობის და გაზის ოპერაციებში. ნახშირბადის ეს ახალი ფონდი მნიშვნელოვან შემდგომ მხარდაჭერას გაუწევს BP-ს იმ საქმიანობებს, რაც უზრუნველყოფს მის საწარმოებში სათბურის გაზების ემისიების მდგრად შემცირებას.

2018 წლის აპრილში, BP-მ განსაზღვრა უახლოესი და კონკრეტული მიზნები ემისიების შემცირებასა და თანამედროვე ენერგოტექნოლოგიებზე გადასვლისათვის, მათ შორის 2016-2025 წლებში BP ჯგუფში სათბურის გაზების ემისიების მდგრადი შემცირება 3.5 მლნ ტონით და მეთანის ინტენსივობის 0.2 %-მდე დაყვანა.

გასულ წელს BP-ის ჯამური პირდაპირი GHG გამონაბოლქვების მოცულობა შემცირდა 1.7 მლნ ტ CO2 ექვივალენტით, მიუხედავად ნავთობისა და გაზის წარმოების 3%-იანი ზრდისა. 2018 წლის ბოლოსათვის BP-ს მიერ გენერირებული სათბურის გაზების ემისიები შემცირდა 2.5 მლნ ტონით, 2016 წლიდან დაწყებული. BP-ის საქმიანობაში მეთანის ინტენსივობა 2018 წლისთვის იყო 0.2% , რაც თანხვედრაშია სამიზნე მაჩვენებელთან.


წყარო:  oilandgaspeople.com

 

 

ლიბიის უმსხვილესმა ნავთობსაბადომ განაახლა მუშაობა, რითაც დამატებითი პრობლემები შეუქმნა ოპეკ-ს

ლიბიის ყველაზე დიდმა ნავთობსაბადომ განაახლა მოპოვება, რითაც კიდევ ერთი გართულება დაუმატა ოპკ-ის ძალისხმევას, შეამციროს გლობალური მიწოდება.

Sharara-ს საბადომ გაახლა მოპოვება და მისალოდნელია, რომ მიაღწევს 80,000 ბარელის დღეში, იმ ადამიანების ინფორმაციით, რომლებიც ერკვევიან საკითხში და რომლებმაც ითხოვეს, არ დაესახელებინათ მათ ვინაობა, რადგან არ არიან უფლებამოსილნი ისაუბრომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან. რეგულარული მოპოვება სრულად აღდგება უახლოეს დღეებში, სამთვიანი ოკუპაციის შემდეგ, ნათქვამია ენერგიის ეროვნული მწარმოებლის National Oil Co-ს განცხადებაში.

ლიბიის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ამ საბადოს აქვს სიმძლავრე 300,000 ბარელი დღეში. იგი დაიხურა დეკემბერში მას შემდეგ, რაც მცველებმა და შეიარაღებულმა მოსახლეობამ დაიკავეს იგი ფინანსური მოთხოვნების გამო, ხოლო შემდეგ გასულ თვეში საბადო დაიკავეს აღმოსავლეთის რეგიონის ლიდერის ხალიფა ხაფტარის მომხრე ძალებმა.


წყარო:  oilandgaspeople.com

 

სარჩევში დაბრუნება

 
 
 

 

ტესლა ამონტაჟებს 7 მეგავატ-სთ სიმძლავრის ბატარეას იაპონიის რკინიგზისათვის

ტესლამ ახლახანს დაასრულა ენერგიის შენახვის დღეისათვის უმსხვილესი პროექტი აზიაში - მოწყობილობის დამონტაჟებას სულ ორი დღე დასჭირდა.

7 მეგავატ-საათის სიმძლავრის დანადგარი დამონტაჟდა იაპონიის ქალაქ ოსაკაში. იგი გამიზნულია Kintetsu-ს სარკინიგზო ხაზის ავარიული სარეზერვო კვების უზრუნველყოფისათვის იმ სიმძლავრით, რაც საკმარისი იქნება მატარებლის შემდეგ სადგურამდე მისაყვანად ქსელის ავარიული გათიშვის შემთხვევაში. სისტემა, რომელიც შედგება Tespack Powerpack-ის კლასის 42 აკუმულატორისგან, ასევე დაეხმარება ოსაკას ქსელს პიკის საათებში.

ენერგიის შენახვის სისტემას შეუძლია Kintetsu-ს ერთი მატარებლის გადაყვანა უსაფრთხო ადგილას 30 წუთის განმავლობაში.


წყარო: greentechmedia.com

 

მშენებლობა მზის სხივებთან ერთად

არის თუ არა შენობაში ინტეგრირებული ფოტოელექტრული სისტემები (BIPV) პასუხი მდგრადობის საკითხზე? დიახ, თუ დავიცავთ მათ სისუფთავეს.

არც თუ ისე დიდი ხნის წინ შენობები, რომლებსაც შეეძლოთ საკუთარი ენერგიის გამომუშავება გათბობა-გაგრილებისათვის, სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნებოდა. ახლა კი ისინი სულ უფრო და უფრო მეტ გავრცელებას პოულობენ, ხოლო ტექნოლოგიური გიგანტები, როგორიცაა Apple, პოულობენ გზებს მათი ფართო გავრცელებისათვის. ეს გასაკვირი არაა, რადგან დარგობრივი კვლევების თანახმად, შენობის გათბობა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას იმის მისაღწევად, რომ უზრუნველვყოთ ხელმისაწვდომი, ამავე დროს უსაფრთხო დაბალნახშირბადიანი ენერგიის დიდი მასშტაბიანი მიწოდება. შენობის ტემპერატურული კონტროლისათვის გამოყენებული ელექტროენერგია შეადგენს მსოფლიოში ჩვენს მიერ მოხმარებული ენერგიის თითქმის ნახევარს და ნახშირბადის ემისიების თითქმის მესამედს.

სამთავრობო დირექტივები მთელს მსოფლიოში მიმართულია ენერგიის თითქმის ნულოვანი მოხმარების შენობებისაკენ (nZEB) მომავალი წლის ბოლოსთვის და ნახშირბადის ნულოვანი ემისიების შენობებისაკენ 2030 წლისათვის, რაც ნიშნავს, რომ ეს შენობები უნდა იყოს 100%-ით მდგრადი გათბობის, ცხელწყალმომარაგების, ვენტილაციის და გაგრილების მიმართ მოთხოვნებისადმი. ასე რომ საჭიროა მოიძებნოს ბუნების თავისუფალი ენერგიის ათვისების ახალი გზები.

ასეთი ამბიციური მიზენბსი მისაღწევად არქიტექტორებს და მშენებელ ინჟინრებს მოუწევთ შეიმუშავონ მეთოდები, რათა გადააქციონ შენობები ელექტროენერგიის „სუფთა მომხმარებლებიდან“ „სუფთა მწარმოებლებად“. დღესდღეობით დიდი შენობების მიერ გენერირებული ენერგია დამოკიდებულია შენობების სახურავებზე დამონტაჟებულ მზის პანელებზე, პრობლემა ისაა, არის თუ არა ეს შეზღუდული სივრცე საკმარისი იმისათვის, რომ გაუძლოს ამ შენობები ენერგეტიკული მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის საჭირო პანელების რაოდენობას.


წყარო: renewableenergyworld.com

 

სარჩევში დაბრუნება

 

EIA: აშშ-ს განახლებადები გაორმაგდა 10 წელიწადში, გაზი ჯერ კიდევ მყარად არის

განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოება თითქმის გაორმაგდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ქარის და მზის ენერგიის წყალობით, აშშ-ს ენერგეტიკული ინფორმაციის სააგენტოს ( EIA) მონაცემების თანახმად.

EIA-ს ბოლო ანგარიში ცხადყოფს, რომ ენერგიის განახლებადი წყაროები ავიდნენ ახალ რეკორდულ ნიშნულზე - 742 მლნ მვტ.სთ, გამომუშავებული 2018 წელს. შედარებისთვის, 2008 წელს წარმოებული იყო 382 მლნ მვტ.სთ.

ანგარიშში ნაჩვენებია, რომ ქარის და მზის ენერგია ერთად შეადგენს განახლებადი წყაროების ენერგიის 90 პროცენტს. ჰიდროენერგია გაიზარდა დაახლეობით 2 პროცენტით ბოლო ათწლეულის განმავლობაში.

ანგარიშის თანახმად, ჰიდროელექტროენერგია კვლავ არის განახლებადების უმსხვილესი კომპონენტი, და გასულ წელს მან შეადგინა 292 მლნ მვტ.სთ. ქარის ენერგია იზრდება, ათი წლის განმავლობაში მოიმატა 55 მლნ მვტ.სთ-ით და მიაღწია 275 მლნ მვტ.სთ-ს 2018-ში.

მზის ენერგიის გამომუშვება ათი წლის განმავლობაში გაიზარდა გეომეტრიული პროგრესიით, 2 მილიონიდან 55 მილიონ მვტ.სთ-მდე. ამჟამად მზის ენერგია აგენერირებს აშშ-ს ჯამური ელექტროენერგიის 2,3 პროცენტს, ხოლო ჰიდრო და ქარის ენერგია - 6,9 და 6,5 პროცენტს შესაბამისად.


წყარო: renewableenergyworld.com
 

 

მომავლის ენერგომომარაგება ... მეზობლის განახლებადი ენერგიის წყალობით

ენერგიის განაწილებული რესურსები (DER), როგორიცაა მზის საყოფაცხოვრებო პანელები, არამარტო ცვლიან ენერგოსისტემების მუშაობას, არამედ იძლევიან შესაძლებლობას, შეიცვალოს ადგილობრივი თემების მუშაობაც, აძლევენ რა მომხმარებლებს შესაძლებლობას, მიყიდონ მიკროქსელების ან განახლებადი ენერგიის დანადგარების მიერ გამომუშავებული ჭარბი ენერგია თავიანთ მეზობლებს - ეს არის ახალი ენერგეტიკული პარადიგმა.

დედამიწის მრავალ ადგილას უკვე აღარ არის შესაძლებელი შეღავათიანი ტარიფების (FiT) შენარჩუნება, რომლებიც შემუშავებული იყო მზის ენერგიის დანადგარების წახალისებისათვის. ასე რომ ახლა ფასნამატი, რომელსაც ენერგოკომპანიები უხდიან მომხმარებლებს ჭარბი ენერგიისათვის, ან მცირდება, ან სრულიად არ ითვალისწინებს მას, რაც აიძულებს მომხმარებლებს ეძებონ ჭარბი ენერგიის მონეტარიზაციის ალტერნატიული გზები.

ენერგიის ტრადიციულ ბაზარზე ელექტროენერგია გამომუშავდება მსხვილი ელექტრო-სადგურების მიერ, იყიდება საცალო გამყიდველებზე საბითუმო ბაზრის მექანიზმის საშუალებით, და შემდეგ მიეყიდება უშუალო მომხმარებლებს. არ არის გათვალის-წინებული უფრო რთული, განაწილებული ქსელების საკითხი, როცა მომხმარებელი ამავე დროს არის მწარმოებელი, რომელიც სისტემას მიჰყიდის ენერგიას.


წყარო: renewableenergyworld.com

 


 

 

 

სარჩევში დაბრუნება

 

 

     

ოფიციალური მონაცემებით, სათბურის გაზების ემისიები დიდ ბრიტანეთში შემცირდა 3%-ით

წინასაწარი სამთავრობო მონაცემების თანახმად, 2018 წელს სათბურის გაზების ემისიები დიდი ბრიტანეთში შემცირდა 3%-ით, და ენერგეტიკული სექტორის ემისიების მოცულობა აგრძელებს შემცირებას.

იმ გაზების გამოფრქვევის მოცულობა, რომლებიც იწვევენ კლიმატის ცვლილებას, დიდი ბრიტანეთში უკვე ზედიზედ მეექვსე წელია მცირდება და 44%-ით ნაკლებია 1990 წლის საბაზისო დონესთან შედარებით. მთავრობის წარმომადგენლის სიტყვებით, ნახშირორჯანგის, ძირითადი სათბურის გაზის ემისიები არის ყველაზე დაბალ ნიშნულზე მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც ჯერ კიდევ დედოფალი ვიქტორია იყო სამეფო ტახტზე.

ეს შემცირება მოხდა ძირითადად ენერგიის მომწოდებელთა მხრიდან დაბინძურების 7%-იანი შემცირების ხარჯზე, რამდენადაც ენერგოსექტორი აგრძელებდა გადასვლას ნახშირიდან დაბალნახშირბადიან ტექნოლოგიებზე, როგორიცაა ენერგიის განახლებადი წყაროები.


წყარო: theguardian.com

 

  

 

ჰაერის დაბინძურება კავშირშია ახალგაზრდებში ფსიქოტიურ გამოვლინებებთან

პრობლემის პირველადი კვლევის თანახმად, ახალგაზრდები, რომლებიც ცხოვრობენ დაბინძურების უფრო მაღალი დონის მქონე ქალაქებში, გაცილებით უფრო ხშირად ავადდებიან ფსიქოტიური აშლილობებით.

მკვლევარებმა გააანალიზეს 2000-ზე მეტი 17 წლის მოზარდის მონაცემები ინგლისში და უელსში და აღმოჩნდა, რომ აზოტის ოქსიდების უფრო მაღალი შემცველობის მქონე ადგილებში ისეთი სიმპტომების გაჩენის ალბათობა, როგორიცაა ხმების გაგონება და ძლიერი პარანოია, 70%-ით მაღალია.

ცნობილია, რომ ქალაქებში გაზრდილი ადამიანები უფრო განიცდიან ფსიქოტიურ განცდებს, ვიდრე ქალაქგარეთ მცხოვრებნი, და ახალ შრომაში ნავარაუდევია, რომ ტოქსიკური ჰაერი წარმოადგენს ამის ერთ-ერთ შესაძლო მიზეზს. თუმცა ჩატარებული კვლევის ტიპი არ ძლევა მიზეზობრივი კავშირის დამტკიცებას, და სხვა ფაქტორები, როგორიცაა ხმაური, შეიძლება იყოს ასევე მნიშვნელოვანი.

ფსიქოტიური განცდები უფრო ხშირად გვხვდება მოზარდებში, ვიდრე მოზრდილებში, მაგრამ მათ, ვისაც ეს სიმპტომები აქვს ახალგაზრდობაში, მოგვიანებით უფრო ხშირად ემართებათ სერიოზული ფსიქიური დაავადებები. წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს ქალაქებში, და მეცნიერებიც განსაკუთრებით ცდილობენ ახსნან ფსიქიური აშლილობების მიზეზები ქალაქების მაცხოვრებლებში.


წყარო: theguardian.com

 

სარჩევში დაბრუნება

 

 

 

ძლიერი წყალმოვარდნების რისკი ქ. თბილისში ნ. ჟვანიას ქუჩაზე (ვარაზისხევი)

2015 წლის 13 ივნისს მდ. ვერეს წყალმოვარდნით გამოწვეული კატასტროფის ანალიზმა ცხადყო, რომ მსგავსი შედეგების მომტანი წყალმოვარდნების ხდომილობის ალბათობა ქ. თბილისის საზღვრებში, მდ. მტკვრის სხვა შენაკადებზეც, საკმაოდ მაღალია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, CENN-მა საჭიროდ ჩათვალა ქ.თბილისში მდ. მტკვრის სხვა შენაკადებისთვისაც დამახასიათებელი ჰიდროდინამიკური და მორფოდინამიკური პირობების ვიზუალური შეფასების აუცილებლობა. ჩატარებული დაკვირვებების შედეგები აისახა ორგანიზაციის მიერ 2016 წ. გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში „თბილისის ბუნებრივი კატასტროფები“.

პუბლიკაციის სრულად სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ შემდეგ ბმულს.

 

EUBCE 2017 - ევროპის ბიომასის კონფერენციის და გამოფენის დოკუმენტები

საერთაშორისო ენერგეტიკულმა ქარტიამ გამოაქვეყნა 2017 წლის წლიური ანგარიში 
 

 

სარჩევში დაბრუნება

 

 

 

ელექტროავტომობილების დამუხტვა

4 - 5 ივლისი 2019, ლონდონი

ტელ. +6325 0254 ან ელ-ფოსტა: reanne@infocusinternational.com


Intersolar Europe 2019

კონფერენცია და გამოფენა

თარიღი: 15-17 მაისი, 2019

ადგილი: Messe München, მიუნხენი, გერმანია


მწვანე ენერგეტიკის საერთაშორისო კონფერენცია

თემა: განახლებადი ენერგია და ახალი ტექნოლოგიები

თარიღი: 01-02 აპრილი, 2019

ადგილი: ამსტერდამი, ნიდერლანდები

 

განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიები

26 - 29 აგვისტო 2019, დუბაი | 18 - 21 ნოემბერი 2019, სინგაპური

ტელ. +6325 0254 ან ელ-ფოსტა: reanne@infocusinternational.com

 

სარჩევში დაბრუნება