რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი საქართველოში

EN ქარ
 
 
 
 
   
     
 
წრიული ეკონომიკის მიზ, რომ პროდუქტები, აღჭურვილობა და ინფრასტრუქტურ უფრო დიდხანს იქნას გამოყენებული, რითაც გააუმჯობესებს ამ რესურსების პროდუქტიულობას. ყველა „ნარჩენი“ უნდა გახდეს „საკვები“ სხვა პროცესისთვის: ან ქვეპროდუქტი ან აღდგენილი რესურსი სხვა სამრეწველო პროცესისთვის, ან როგორც ბუნების რეგენერაციული რესურსი (მაგ., კომპოსტი). ეს რეგენერაციული მიდგომა განსხვავდება ტრადიციული წრფივი ეკონომიკისგან, რომელსაც აქვს წარმოების მოდელი „აიღე, გააკეთე, განკარგე“.
 
მინი კვლევა ქვეყანაში წრიული ეკონომიკის გამოყენების პრაქტიკის შესახებ (ნარჩენების გადამუშავების სექტორის ჩათვლით). 
ეს დოკუმენტი მომზადდა კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (REC Caucasus) მიერ, UNIDO-ს მიერ განხორციელებული და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “EU4 Environment - Mainstreaming and Circular Economy - Results 1 and 2” ფარგლებში.

პუბლიკაციები
  
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

This information is also mirrored on the eecgeo.org/recp website.