რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი საქართველოში

EN ქარ
 
 
 
 
   
     
 

ეროვნული პარტნიორი სამინისტროები

• ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ეკატერინე მიქაბაძე - მინისტრის პირველი მოადგილე, EU4 Environment პროგრამის ეროვნული საკონტაქტო პირი საქართველოში;

დავით ადვაძე - მდგრადი განვითარების სამმართველოს ხელმძღვანელი, EU4 Environment პროგრამის ტექნიკური საკონტაქტო პირი


• გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ნინო თანდილაშვილი - მინისტრის მოადგილე, EU4 Environment პროგრამის საკონტაქტო პირი საქართველოში;

ნატო ორმოცაძე - მდგრადი განვითარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, EU4 Environment პროგრამის ტექნიკური საკონტაქტო პირი

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

This information is also mirrored on the eecgeo.org/recp website.