რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი საქართველოში

EN ქარ
 
 
 
 
   
     
 

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების კლუბები გამიზნულია მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების ხელშესაწყობად, რისთვისაც შემუშავდა საპილოტე მოდელი, რომელიც გამოიცადა და დაინერგა ოთხ მუნიციპალიტეტში. სამომავლოდ აღნიშნულ კლუბებს მიეცემათ უფრო მასშტაბური სახე და მოიცავს მთელი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებს.

თითოეულ კლუბი აერთიანებს 8-10 მცირე და საშუალო ზომის საწარმოს, რომლებიც მიიღებენ მხარდაჭერას რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდების ათვისებასა და გამოყენებაში. რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების კლუბების დახმარებით კლუბის წევრმა საწარმოებმა უნდა შეიმუშაონ რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების სამოქმედო გეგმები, რომელთა განხოციელებით საწარმოები დაზოგავენ ენერგორესურსებს, წყალსა და ნედლეულს, აამაღლებენ წარმოების პროდუქტიულობას, შეამცირებენ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობაზე უარყოფით ზემოქმედებას, გაზრდიან ფინანსურ მოგებას და შესაბამისობაში მოვლენ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან. სამოქმედო გეგმების შემუშავება ხორციელდება პროექტით გათვალისწინებული თემატური მოდულების მიხედვით. კლუბის წევრი საწარმოების წარმომადგენლებისათვის თითოეული თემატური მოდულის გაცნობა ხდება 2-3 საათიან ტრეინინგზე. საწარმოს წარმომადგენლებმა უნდა სცადონ პრაქტიკაში გამოიყენონ ტრეინინგზე მიღებული ცოდნა და ყოველ მომდევნო ტრეინინგზე წარადგინონ ანგარიში, თუ რაში გამოიყენეს მიღებული ცოდნა. 6 თემატური მოდულის მიხედვით ტრეინინგი ტარდება სამკვირიანი ინტერვალებით.

რესწ კლუბი # 1

# ორგანიზაცია სექტორი ლოკაცია
1

შპს კაუკასუს-ორგანიკ ფრუტს

საკვები

მცხეთა

2

შპს კავკასპაკ

პლასტმასი

მცხეთა

3

შპს ნატურალ პროდუქცია ცეზარი

საკვები

წალკა

4

შპს კაუ-ტივი

ქიმიკატები

მცხეთა

5

შპს კასპი-ელექტროაპარატი

რკინა

კასპი

6

შპს მშენებელი-2019

ასფალტი

ხაშური

7

შპს პოლიერდო

პლასტმასი

მცხეთა

8

შპს წალკის პროდუქცია

საკვები

წალკა

9

შპს ჯეო პროვიჟენი

ხე

კასპი

10

შპს მეგაპლასტი

პლასტმასი

მცხეთა

რესწ კლუბი # 1

# ორგანიზაცია სექტორი ლოკაცია
1

ი/მ რამაზ ჯანაშვილი

საკვები

მცხეთა

2

შპს მარიამი

პლასტმასი

მცხეთა

3

ააიპ კალო

საკვები

წალკა

4

შპს გეკა

ქიმიკატები

მცხეთა

5

შპს საბუდარა

რკინა

კასპი

6

შპს პატარძეული

ასფალტი

ხაშური

7

შპს საგარეჯო 2009

პლასტმასი

მცხეთა

8

შპს ფაბრიკა 1900

საკვები

წალკა

9

შპს ვექტორი 2009

ხე

კასპი

10

შპს ლიდერ პლასტი

პლასტმასი

მცხეთა

კონცეფცია, 22 აპრილი 2015

RECP კლუბების ფასილიტატორის სახელმძღვანელო

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

This information is also mirrored on the eecgeo.org/recp website.