რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი საქართველოში

EN ქარ
 
 
 
 
   
     
 

ექსპერტები, რომლებმაც გაიარეს ტრეინინგი

N სახელი, გვარი სპეციალობა ორგანიზაცია
1

ბაადურ ჩხაიძე

ენერგოაუდიტორი

სტუ , ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი.ტექ. მეცნიერებათა კანდიდატი

2

ივანე ტაბატაძე

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა,
ელექტროინჟინერი

სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი,ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი

3

ნათია არაბიძე

ენერგეტიკის ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი

4

ელენე ღვინიანიძე

გეოგრაფი-ეკოლოგი

თსუ,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

5

გიორგი ინჯგია

ენერგიის განახლებადი წყაროების ლაბორატორია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის მაგისტრი ენერგეტიკის მართვასა და მდგრად განვითარებაში

6

გოჩა მღებრიშვილი

შპსჯეოსტილი”, ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მენეჯერი

მცირე აკადემია, ახალგაზრდა მეცნიერების ასოციაცია, ფაკულტეტი 'საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები'

7

ლუკა ღარიბაშვილი

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ენერგეტიკული პოლიტიკის დეპარტამენტი, ინტერნი

სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

8

ბონდო გეგეშიძე

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, თბური ენერგიის და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი

ქიმიკოსი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის მაგისტრი

9

გიორგი გიგინეიშვილი

თბური ენერგიის და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი

სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი. ტექ. მეცნიერებათა კანდიდატი

10

ევტიხი მაჭავარიანი

სტუ, ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სტუ,ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი,საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათ მენეჯმენტის დეპარტამენტი

11

ლალი ყიფშიძე

შპსკაიზენის ინსტიტუტი საქართველო, დამფუძნებელი დირექტორი

სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი, 2004, ამჰერსტის მასაჩუსეთსის უნივერსიტეტი, აშშ. გამორჩეული დიპლომი საინჟინრო ეკონომიკაში

12

გიორგი ჯოხაძე

შპსკაიზენის ინსტიტუტი საქართველო, დამფუძნებელი პარტნიორი

საარლანდის უნივერსიტეტი, 1996

13

მელიტა თაგაური

მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ინტერნი

ევროკავშირის ბიზნესის სკოლა, ბიზნესის დიპლომი და მდგრადობის მენეჯმენტი ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

This information is also mirrored on the eecgeo.org/recp website.