რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი საქართველოში

EN ქარ
 
 
 
 
   
     
 

დაინტერესებულ მხარეები
 

დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის წევრები

# ორგანიზაცია პროგრამა / თანამდებობა სახელი, გვარი
1

EU4Environment

პროგრამის ეროვნული კოოდინატორი საქართველოში

მალხაზ ადეიშვილი

2

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მდგრადი განვითარების სამმართველოს ხელმძღვანელი, EU4Environment პროგრამის ტექნიკური საკონტაქტო პირი

დავით ადვაძე

3

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მდგრადი განვითარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, EU4Environment პროგრამის ტექნიკური საკონტაქტო პირი

ნატო ორმოცაძე

4

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

ზრდასრულთა განათლების სამმართველოს ხელმძღვანელი

ანა შენგელია

5

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო

პროექტების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

მარიამ გელაშვილი

6

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში“

მეწარმეობის დეპარტამენტის უფროსი

ლაშა ბოსტაშვილი

7

ეკო-ინოვაციის ხელშეწყობა მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი, აღმასრულებელი დირექტორი

სალომე ზურაბიშვილი

8

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორი

თამარ ალადაშვილი

9

UNIDO - გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია

პროექტის ეროვნული კოორდინატორი; UNIDO-ს ტექნიკური საკონტაქტო პირი

გიორგი თოდუა

10

საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია

ასოციაციის პრეზიდენტი

მიხეილ ჭელიძე

11

კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC)

აღმასრულებელი დირექტორი პროექტი: “რესურსეფექტური, სუფთა წარმოება და ეკო–ინოვაცია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“. პროექტის კომპონენტი -წრიული ეკონომიკა, მენეჯერი

სოფიკო ახობაძე

12

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

მაკა ჯიშკარიანი

13

საქართველოს საბანკო ასოცაცია

საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი

ალექსანდრე ძნელაძე

14

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

ცენტრის დირექტორი, “რესურსეფექტური, სუფთა წარმოება და ეკო–ინოვაცია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“, პროექტის კოორდინატორი

გიორგი აბულაშვილი


 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

This information is also mirrored on the eecgeo.org/recp website.